THG në mbështetje të iniciativave social-kulturore.

Në bashkëpunim me Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit, THG ka kontribuar në realizimin e disa aktiviteteve argëtuese për Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve.

NewsLetter