Alba Eureka

 

Alba- Eureka është arritja kryesore e evolimit të biznesit, e cila formoi një portofol investimesh të rëndësishme, duke synuar zhvillimin e bisnesit në të ardhmen.