Rum

Të shfaqura 1 - 4 nga 4

Pacto Navio

Pacto Navio është një rum kuban emri i te cilit i referohet një traktati të vitit 1815 midis Francës dhe Spanjës.