Pacto Navio

Pacto Navio është një rum kuban emri i te cilit i referohet një traktati të vitit 1815 midis Francës dhe Spanjës. Anijet tregtare që do të largoheshin nga Evropa me fuci të mbushura me verë, gjatë kthimit të tyre nga Kuba, të njëjtat fuci do të ishin të mbushura me rum, duke i lejuar të transmetonin ëmbëlsinë e tyre të fortë në rumin qe ishte tashme ne fuci. Kjo gje solli krijimin e nje rumi kaq te preferuar dhe me nje shije qe te le mbresa mjaft te mira.

Produkt1

Pacto Navio

70cl 40%
700 ml