BIRRA PEJA – Sponsor Aktiviteti NU nga Down Syndrome Albania, 6-8 Qershor