Degustime Princ Caffe, 1 Vjetori i Extra Market Iper Durrës. 15-16 Qershor.

Me rastin e 1 Vjetorit të Extra Market Iper në qytetin e Durrësit, janë zhvilluar dy ditë Promocione të kafes Turke Devolli Princ me ofertën “1+1 Gratis”.

Ky promocion eshte mbeshtetur me reklamim nëpërmjet Ofertës në Fletëpalosjen Extra Market Iper .

Gjithashtu në ambjentet e jashtme të Iper Marketit janë zhvilluar degustime të produkteve të kafes Instante për të cilat konsumatorët përherë shfaqin interes.