1 Qershori ne Spar-TEG

Në dt. 31 Maj dhe 1 Qershor Hipermarketi SPAR në TEG organizoi një lojë interaktive për fëmijët. Loja e quajtur “Happy Hour for Kids” konsistonte në gjetjen e luanëve prej Pellushi “Prince Quick”, të fshehur në ambjentet e Hipper Marketit. Disa nga fituesit e kësaj loje të këndshme paraqiten në fotot më poshtë. Gjithashtu shumë luanë pellushi “Prince Quick” u dhanë si dhuratë për fëmijët me aftësi të kufizuara së bashku me produktet Prince Quick.