Dërgoni CV-të tuaja

Për momentin, Tobacco Holding Group nuk ofron ndonjë pozicion vakant apo të ri pune. Megjithatë, CV-të tuaja janë të mirëpritura në çdo kohë. Ju lutemi, dërgojini ato në adresën tonë të
e-mailit humanresources@thg-shpk.com.

Ju do të njoftoheni, nëse aftësitë tuaja, përmbushin kriteret për një pozicion të mundshëm pranë kompanisë tonë.

 

Ju faleminderit!