Martell

Gëzon respektin e specialistëve për cilësinë e tij, dhe është shtëpia më e vjetër e konjakut. Ky konjak është krijuar në vitin 1715, në Charente të Francës, nga Jean Martell. Konjaku Martell i vjetëruar për 20, 40 madje për 70 vjet, është art dhe shkencë; një proces që kërkon një eksperiencë dhjetëra vjeçare.

Produkt1

Martell VS

6/70cl 40%
700 ml

Produkt2

Martell VSOP

6/70cl 40%
700 ml

Produkt3

Martell VS

144/3cl 40%
30 ml

Produkt4

Martell XO

6/70cl 40%
700 ml

Produkt5

Martell Creation Grand Extra

6/70cl 40%
700 ml

Produkt6

Martell Cordon Bleu

70cl 40%
700 ml