Shitjet

Tobacco Holding Group ka një departament shitje mjaft të kualifikuar, dinamik, energjik dhe eficent. Zinxhiri ynë i shitjeve fillon me shitjet derë më derë në shumë dyqane të ndryshme dhe klient specific, për t’u zgjeruar me tregtarët e pakicës dhe shumicës, hipermarkete, Horeca. Stafi i shitjeve mban numrin më të madh të punonjësve, duke u kthyer në funksionin kyç dhe më të rëndësishëm të THG, sepse përveç se është sektori i vetëm qe gjeneron të ardhura, përfaqësuesit tanë të shitjeve:

  1. Ndërtojnë besimin me klientët nëpërmjet komunikimit dhe mbështetjes së vazhdueshme;
  2. Përfshijnë konsumatorët në të gjitha hapat e marrëdhënies;

  3. Përmbushin nevojat e klientëve dhe konsumatorëve për bashkëveprim dhe informacion për markat;
  4. Tërheqin shpesh vëmendjen e konsumatorëve nëpërmjet promocioneve, uljeve të cmimeve;

  5. Sigurojnë feedback-un më të mirë përsa i përket nevojave të klientit, ndryshimeve dhe tendencave të tregut;
  6. Rritin informimin dhe ndërgjegjësimin ndaj markave, konfirmojnë besnikërinë e kompanisë dhe rritin të ardhurat.

Struktura e forcës së shitjeve: