Puschkin

Puschkin është një vodka tradicionale. Pastërtia prej kristali është rezultat i teknologjisë së lartë Gjermane që përdoret në procesin e distilimit. Kjo veçori garanton cilësinë superiore të produktit. Puschkin është një nga vodkat lider në Gjermani, me potencial gjithnjë e në rritje.

Puschkin Black Sun

6/70cl 16.6%
700 ml

Puschkin Red Sky

6/70cl 15%
700 ml

Puschkin Vodka

6/70cl 37.5%
700 ml