Dental Anti–Caries

“Dental Anti-Caries” është një shpëlarës për gojën, pa alkool, i krijuar për higjienën dhe për parandalimin e prishjes së dhëmbëve dhe gojës. Fluoruri i natriumit, i cili është element përbërës i këtij produkti, ka një veprim të theksuar anti-karies. Shija e mentes lë një ndjesi të gjatë pastërtie dhe freskie.
Përdorimi: Ky produkt dentar është krijuar për shpëlarjen intensive të gojës për 15-30 sekonda. Përdoret në mëngjes dhe mbrëmje pas larjes së përditshme të dhëmbëve.
KUJDES: Mos e gëlltisni! Ndalohet përdorimi nga fëmijë nën dhe të moshës 6 vjeç!

Dental Anti–Caries

300 ml