Martell

Gëzon respektin e specialistëve për cilësinë e tij, dhe është shtëpia më e vjetër e konjakut. Ky konjak është krijuar në vitin 1715, në Charente të Francës, nga Jean Martell. Konjaku Martell i vjetëruar për 20, 40 madje për 70 vjet, është art dhe shkencë; një proces që kërkon një experience dhjetëra vjeçare.

Martell VS

6/70cl 40%
700 ml

Martell VSOP

6/70cl 40%
700 ml

Martell VS

144/3cl 40%
30 ml

Martell XO

6/70cl 40%
700 ml