Long John

Whiskey Long John është mjaft i njohur, në mënyrë të veçantë në Francë. Long John përmban 48 lloje malti, duke përfshirë Laphroaig dhe Highland Park dhe është pikërisht kjo larmi malti që e bën shijen e përzierjes së Long John mjaft karakteristike dhe menjëherë të dallueshme.

Long John

12/70cl 40%
700 ml