Logjistika

Departamenti i logjistikës dhe distribucionit është shtylla kurrizore e aktivitetit tonë të përditshëm. Objektivi i këtij departamenti është arritja e nivelit optimal kërkesë-shërbim, duke minimizuar kostot.

Përparësitë

  1. Kërkesat, dokumentacioni, prokurat, lëvizja fizike dhe magazinimi janë projektuar dhe koordinuar në mënyrën më të përshtatshme.
  2. Konsiderohet e rëndësishme porosia e çdo klienti.
  3. Bazuar në këtë politikë, zinxhiri i furnizimit  drejtohet dhe organizohet më së miri. Çdo porosi dërgohet në mënyrë sistematike, në kohë, në të gjithë vendin.
  4. Implemetimi i Pocket PC (Palmare) kombinuar me sistemin Navision Mobile, një nga sistemet financiare më të zhvilluara, e bën tepër të kualifikuar punën tonë.
  5. Investimet në logjistik, transport, duke përmirësuar në vazhdimësi shërbimin ndaj klientit.
  6. Produktet ruhen në magazina të sigurta, të pozicionuara në rafte sipas peshës përkatëse të produktit, në kushte sipas standarteve europiane, përfshirë të gjitha makineritë dhe mjetet e nevojshme per ngarkimin dhe shkarkimin e produkteve, duke i përgatitur ato për t’i shpërndarë në çdo kohë.

Magazinat

Sistemi i magazinimit: rafte paletash

Sipërfaqja e magazinës së cigareve British American Tobacco – 1000 m2
Sipërfaqja e magazinës së pijeve alkoolike Pernod Ricard dhe Birrës Bavaria – 560 m2
Sipërfaqja e magazinës së detergjentëve Biochimica dhe kozmetikës Rubella – 630 m2

Transport

Tobacco Holding Group siguron një sistem të zhvilluar transporti, duke përfshirë tridhjetë e pesë automjete të llojeve të ndryshme si Caddy, Vito, Sprinter, Fiat Ducato etj, për të shpërndarë produktet sipas kërkesave dhe porosive të klientëve, nga pika e origjinës THG deri në destinacionin final.