Chivas Regal

Chivas Regal është marka premium më prestigjoze e Scotch Whiskey në botë dhe një markë globale e vërtetë. Afër shekullit të XX, vëllezërit James dhe John Chivas nga Skocia shkruan një faqe të re në historinë e distilimit, duke krijuar markën premium të whiskey-t, të quajtur Chivas Regal. Chivas Regal është vlerësuar me shumë çmime në konsurse ndërkombëtare.

Scotch Whiksy-t e Chivas Regal kanë një vjetërsi minimale prej 12  vjetësh.
Chivas Regal 18 vjeçar përfshin mbi 20 lloje të ndryshme dhe mjaft të rrallë malti. 
Chivas Regal

12YO 12/70cl 40%
700 ml

Chivas Regal

12YO 12/100cl 40%
1 L

Chivas Regal

18YO 6/70cl 40%
700 ml

Chivas Regal

12YO 120/5cl 40%
50 ml