Konjak

Të shfaqura 1 - 1 nga 1

Martell

Gëzon respektin e specialistëve për cilësinë e tij, dhe është shtëpia më e vjetër e konjakut. Ky konjak është krijuar në vitin 1715, në Charente të Francës, nga Jean Martell.