FORMULAR APLIKIMI

IFORMACION I DETAJUAR
INFORMACION PERSONAL
NIVELI I NJOHJES SË GJUHEVE TË HUAJA: Mjaftueshëm (1), Mirë (2) dhe Shumë mirë (3)
MjaftueshëmMirëShumë mirë
Lexim
Shkrim
E folur
MjaftueshëmMirëShumë mirë
Lexim
Shkrim
E folur
PAKETA E NJOHURIVE KOMPJUTERIKE
FillestarMesatarI Avancuar
Microsoft Word
Excel
PowerPoint
Internet Explorer
INFORMACIONE SHTESË

 
Unë vërtetoj se të dhënat e mia të mësipërme janë të sakta dhe të vërteta dhe jam e/i ndërgjegjshëm se çdo informacion fals ose jo i vërtetë, do të çojë në skualifikimin tim dhe në humbjen e mundësisë për t’u bërë pjesë e kompanisë Tobacco Holding Group.