FORMULAR APLIKIMI

IFORMACION I DETAJUAR
INFORMACION PERSONAL
NIVELI I NJOHJES SË GJUHEVE TË HUAJA: Mjaftueshëm (1), Mirë (2) dhe Shumë mirë (3)
MjaftueshëmMirëShumë mirë
Lexim
Shkrim
E folur
MjaftueshëmMirëShumë mirë
Lexim
Shkrim
E folur
PAKETA E NJOHURIVE KOMPJUTERIKE
FillestarMesatarI Avancuar
Microsoft Word
Excel
PowerPoint
Internet Explorer
INFORMACIONE SHTESË